top of page
Mountains in Clouds

DANHEP: Klyngerandomisering i Sundhedsplatformen

Et studie om sikkerheden og effekten af lavmolekylære hepariner

Projektet

Store randomiserede kliniske studier af nært relaterede lægemidler er sjældne og dyre. En måde at overkomme dette problem på, er ved at lave klyngerandomiserede studie, hvor det ikke er patienterne, der randomiseres, men derimod en enhed såsom en tidsramme. 

 

Dette forskningsprojekt  har til formål at udvikle og implementere en ny, mere effekiv måde at drive forskning på i det danske sundhedssystem, nemlig ved hjælp af en automatiseret form for klyngerandomisering. Dette gøres ved at udvikle et softwaremodul, som kobles direkte på det nuværende patientjournal-system (Sundhedsplatformen) i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og som derved kan klyngerandomisere automatisk uden at ændre arbejdsgangene væsentligt for sundhedspersonalet. For at teste og validere metoden og softwaremodulet, ønsker vi specifikt at undersøge forskellen mellem to forskellige lavmolekylære hepariner til behandling og forebyggelse af tromber og embolier.

bottom of page